Yeni ekonomi programı kısa vadede piyasalara canlilik katacaktır

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Orta Vadeli Programın açıklanması ile birlikte kısa vadede piyasalara canlılık katacağını belirterek programda yer alması öngörülen bazı başlıklara bakıldığında pansuman etkisinden çıkılıp, köklü çözüm modellerinin yeraldığını gözlemlediklerini söyledi

ASKON  Başkanı Cesur konuya ilişkin şunları söyledi;

PANSUMAN ETKİSİNDEN ÇIKILIP, KÖKLÜ ÇÖZÜM MODELLERİNE YÖNELİNMİŞ

Reel piyasaya ekonomi programı açıklamak ile birlikte moral aşılamakta bir o kadar önemlidir. Sürekli bir beklenti içinde olan piyasaların buna çok ihtiyacı vardır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yoğun bir şekilde gerek bakanlık bünyesinde, gerekse ilgili paydaşlar ve akademisyenler nezdinde çalıştaylar gerçekleştirerek OVP üzerinde çalıştığına müşahit oluyoruz. Bu bağlamda kamuoyuna da yansıyan, piyasaya moral kazandıracağını düşündüğümüz bazı başlıklar üzerinden hareketle Yeni Ekonomi Programı’nın kısa vadede piyasalara canlılık katacağını öngörmekteyiz. Programda yer alan bazı başlıklara baktığımızda pansuman etkisinden çıkılıp, köklü çözüm modellerinin yer aldığını gözlemlemekteyiz.

Türkiye’nin geçirmiş olduğu onca badirelere rağmen güçlü ve istikrarlı bir ekonomik yapıya sahip olduğu tüm kesimlerin malumu.  İş dünyası olarak Türkiye’nin büyümeye devam edeceğini düşünüyor ve öngörülen yüzde 3-4 aralığını gerçekçi bulduğumuzu belirmek istiyoruz. Enflasyonun tek hanelere inmesi arz-talep ve fiyatlardaki istikrarlılığa bağlıdır. Bu konu üzerinde gerekli hassasiyetler gösterilir ve tedbirler alınır ise daha önce de başardığımız gibi tek haneli rakamları 2019 yılı içinde görebiliriz. Cari açık kanayan yaramız. Katma değeri yüksek ürünler noktasında, yerlilik noktasında özel çalışmalar yapılıyor. Kısa vadede sihirli bir beklenti içinde olmamakla birlikte bu alandaki gelişmeler ve üretim ile birlikte cari açık noktasında makasta bir daralma görebiliriz. Yine aynı şekilde kamudaki tasarruf ve bütçe açığını düşürme noktasında alınacak tedbirler, hazine borç çevirme oranlarına ciddi etkilerde bulunacaktır.

Yeni Ekonomi Programının piyasalara moral kazandıracağı ve kısa vadede bir canlılık getireceği aşikâr. Dileriz bu program ile birlikte ekonomi üzerindeki mali disiplinin artmasıyla kısa vadede bir canlanmayı görür ve bunu uzun vadeye çıkartarak istediğimiz hedeflere ulaşırız.