Namık Aykut Marangoz
Elektronik - Enerji ve Bilişim Sektörü Başkanı