Atilla Yılmaz4

Atilla Yılmaz

Genel Başkan Yardımcısı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı
Biyografiye Git
Mehmet Bilici

Mehmet Bilici

Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı
Biyografiye Git
Ahmet Karagöz2

Ahmet Karagöz

Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı
Biyografiye Git
Ayhan Kolaç2

Ayhan Kolaç

Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı
Biyografiye Git

OBJECTIVE

o Ensure that ASKON becomes an association with strong members and strong organization throughout the country.
o Ensure that measures are taken to establish and maintain a reliable organizational structure for ASKON
o Ensure that a close and transitive relationship is established between ASKON and other organizations.
o Establish the organizational structure of Young ASKON and coordinate the performance of its activities.

SPHERE OF ACTIVITY:  (Org.)

1. Carry out pre-qualification investigations in connection with candidates for ASKON membership and determine the eligibility for membership.
2. Investigate and solve the complaints received about the members and communicate the necessary information to the disciplinary board.
3. Act as an ARBITRATOR and report the relevant outcomes to the Board of Directors in case of an application in connection with disputes between members.

SPHERE OF ACTIVITY: (I&A)

 ASKON üye adayları için ön araştırma yapmak, üyelik sıfatına uygun olup olmayacağına karar vermek.
 Üyelerle ilgili olarak gelen şikayetleri araştırmak sonucuna bağlanmak, gerekenleri disiplin kuruluna aktarmak.
 Üyeler arası niza durumu hasıl olduğunda, müracaat söz konusu olursa TAHKİM görevi yapmak, sonuçları Yönetim Kuruluna iletmek.

SPHERE OF ACTIVITY: (Corporate Relations)

1. Establish close contact and develop good relations with all organizations approved by the Board of Directors
2. Represent ASKON in all business to business meetings with the permission of the board of directors
3. Coordinate the visits traffic and pay visits.
4. Carry out joint activities with non-governmental organizations pursuing the same goals as ASKON
SPHERE OF ACTIVITY: (Young ASKON) Plan, coordinate the performance of and control the activities of youth organization in order to ensure ASKON is entrusted to the next generations as a strong and reliable organization and offer an environment for businessmen of future to be trained.

Askon Sürekli Eğitim Merkezi

Merkezimiz, üye işletmelerin ve işadamlarımızın kendilerini geleceğe hazırlamak ve çok yönlü olarak, kendilerinin kurumsal ve kişisel gelişimlerine destek verecek eğitim faaliyetlerini organize etmektedir.
Gerek trendleri takip etmek açısından gerekse yeni trendler oluşturmak açısından, yeninin ve yeniliklerin taşıyıcı olmak gibi bir görevle işlevini sürdürmektedir.