Muhammet Ali Öz

Muhammet Ali Öz

Genel Başkan Yardımcısı / Sektörler Komisyonu Başkanı
Biyografiye Git
İmalat Sanayi Sektörleri ve Hizmet Sektörleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

OBJECTIVE:

o Develop the organizational structures in connection with manufacturing industry sectors established in ASKON and ensure that they carry out regular operations.
o Ensure that the members from each sector are represented in the Board of Directors of ASKON.
o Follow sectorial developments in our country and across the world so as to ensure that activities are organized in parallel with the developments.
o Act in the capacity of a sectorial representative on behalf of ASKON in external platforms.

SPHERE OF ACTIVITY:

1. Follow the growth of all sectors with members in ASKON and carry out sectorial analysis.
2. Provide information in parallel with the requirements of the sectors.
3. Follow local and global sectorial trends, establish early warning systems in connection with rising and diminishing sectors and implement such systems actively for all members.
4. Determine sectorial problems of the members and organize the necessary steps to be taken towards solution.

SECTORS ESTABLISHED IN THE 9TH TERM

A) Service Sectors

1. Service Food Electric-Electronics Construction, Architecture and Engineering

Askon Sürekli Eğitim Merkezi

Merkezimiz, üye işletmelerin ve işadamlarımızın kendilerini geleceğe hazırlamak ve çok yönlü olarak, kendilerinin kurumsal ve kişisel gelişimlerine destek verecek eğitim faaliyetlerini organize etmektedir.
Gerek trendleri takip etmek açısından gerekse yeni trendler oluşturmak açısından, yeninin ve yeniliklerin taşıyıcı olmak gibi bir görevle işlevini sürdürmektedir.