İletişim Adresi

Kerkük Şehri Shari Al Malik Ghazi Cad.

(Cumhuriyet Hastanesi Karşısı) Irak/Kerkük

+00 964 770 503 51 11

reyyankerkuk@yahoo.com

ASKON Irak Temsilciliği