Orhan Aydın’ın Biyografisi

Orhan AYDIN, Ankara doğumlu olup Aslen Sivasın Akıncılar ilçesindendir. Orta Ögretimini Eyüp İmam Hatip Lisesinde tamamlamıştır. Lisans Eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniverstiesinde İktisadi İdari Bilimler Faküktesinde, İktisat bölümünü tamamlayarak, Kanada’da MBA programını akabinde de İstanbul Üniversitesinin İktisat bölümünde Yüksek Lisansını tamamlayarak YÜKSEK İKTİSATÇI ünvanını almıştır, halihazırda İstanbul Üniversitesi İktisat Anabilim dalında Doktora tez çalışmalarını sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce, İtalyanca ve Arapça dillerini konuşabilmektedir.
İstanbul Esenyurt ilçesinde,OMA IPLIK A.Ş. adında tekstil üretim tesisleri bulunmakta olup Türkiye’de sektöre yün veren OMAFIL markası ile işlerine devam etmektedir.
Askon’da 2014-2017 yıllarında yünetim kurulu üyesi olarak Yeni Yatırımlar Komisyon Başkan Yrd. ve 2016-2017 yılı içerisinde Kurum Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür, 2017 yılından itibaren de kurumumuzda Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Askon Sürekli Eğitim Merkezi

Merkezimiz, üye işletmelerin ve işadamlarımızın kendilerini geleceğe hazırlamak ve çok yönlü olarak, kendilerinin kurumsal ve kişisel gelişimlerine destek verecek eğitim faaliyetlerini organize etmektedir.
Gerek trendleri takip etmek açısından gerekse yeni trendler oluşturmak açısından, yeninin ve yeniliklerin taşıyıcı olmak gibi bir görevle işlevini sürdürmektedir.