Atilla Yılmaz
Genel Başkan Yardımcısı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı
Mehmet Bilici
Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı
Ayhan Kolaç
Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı
Abdurrahman Ateş
Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı
Sedat Çetinkaya
Teşkilatlanma Komisyon Üyesi

Amaç

 ASKON’ un ülke çapına güçlü üyelere sahip ve güçlü teşkilatlanması olan bir dernek haline gelmesini sağlamak.
 ASKON’a sağlıklı bir bünye oluşturmak ve sağlıklı bir şekilde devamını sağlayacak tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 ASKON ile diğer kurumlar arasında sıcak, geçişken bir ilişkinin kurulmasını sağlamak.
 Genç ASKON teşkilatlanmasını ve faaliyetlerinin yürütülmesini organize etmek.

Faaliyet Alanı (Teşkilat)

 Öncelikle ülkemizde yaşayan, ASKON ilkelerini benimsemeye elverişli bütün işadamlarını üye yapmak.
 Üyeliğin kesin kabulünde; Yönetim Kurulu kararına, Üye referansını ve İstihbarat Tahkim görüşünü kaynak yapmak.
 Ülkemizdeki bütün illerde şube oluşturmak için çalışma başlatmak ve belirlenen standarda ulaştığında şubeler kurmak.

Faaliyet Alanı (İstihbarat ve Tahkim)

 ASKON üye adayları için ön araştırma yapmak, üyelik sıfatına uygun olup olmayacağına karar vermek.
 Üyelerle ilgili olarak gelen şikayetleri araştırmak sonucuna bağlanmak, gerekenleri disiplin kuruluna aktarmak.
 Üyeler arası niza durumu hasıl olduğunda, müracaat söz konusu olursa TAHKİM görevi yapmak, sonuçları Yönetim Kuruluna iletmek.

Faaliyet Alanı (Kurumsal İlişkiler)

 Yönetim kurulunun onayladığı bütün kurumlarla yakın temas kurmak ve iyi ilişkiler geliştirmek.
 ASKON’ u yönetim kurulunun izni ile kurumlar arası toplantılarda temsil etmek.
 Ziyaret trafiğini ayarlamak ve gerçekleştirmek.
 ASKON’ un benzer hedefleri olan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak faaliyetler düzenlemek.