Genel Başkanımız Orhan Aydın, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda Tarım temalı oturumun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile birlikte açılış konuşmasında yer alan Genel Başkanımız Orhan Aydın, Öncelikle Sivaslı bir hemşehriniz olarak bu anlamlı günde burada bulunmaktan dolayı taşıdığım onuru belirtmek isterim. Sivas Kongresi’nin 100. Yılında Bugün de Ekonomik Zafer İçin temalı ‘Orta Anadolu Ekonomi Forumu’na katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunarak konuşmama başlamak isterim. diyerek Sivas Kongresinin 100. Yılını tebrik etti. Başkan Aydın konuşmasında ayrıca ASKON’un tarım raporuna değinerek konuya ilişkin şunları söyledi;

ASKON olarak Kuruluş ilkelerimizden rehberlik ve öncülük görevinden hareketle,  ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik görüş ve tavsiyeleri yetkili mercilerle paylaşmak, ülkemizi ekolojik ve doğal kaynaklarının korunması ve verimli kullanımına katkıda bulunmak üzere Konya Şubemizin ev sahipliğinde 19 Haziran 2019 tarihinde Konya’da Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi’ni düzenledik. Bu zirvemizde;

Türkiye tarımının yeniden yapılanması,

Türkiye tarımının genel problemleri ve çözüm yolları, Milli tohumculuk politikası; bitkisel ve hayvansal üretimde yerli tohum ve tohumluk üretimi, Türkiye tarımının dünya piyasalarında rekabet edebilirliği; üretim çeşitlendirmeleri ve yeni bitkilerin kazanımı ile pazarlanması imkânlarını konunun uzmanları ile masaya yatırdık.

 

Müsaadeleriniz olur ise, zirvemizden çıkan sonuç bildirgesinin özetini sizlerle paylaşmak isterim;

-Ülkemiz tarım sektörü dinamikleri göz önüne alınarak örgütlenme modeli çeşitliliğinin sadeleştirilerek milli bir üretici örgütlenme modeli üzerinde çalışmalar yapılması gerekmektedir.

– Arazi bankacılığı sisteminin ülkemizde hayata geçirilmesi ve bu sayede atıl durumdaki arazilerin ekonomiye kazandırılması yönünde çalışmalar başlatılmalıdır

-Tarımsal Destekleme uygulamalarında bunu uygulayacak kurumun Merkez Bankası veya Ödeme Ajansı gibi bağımsız bir kuruma devrine yönelik yasal mevzuat çalışmaları başlatılmalıdır.

-Her havzanın en büyük çiftçileri ile bir araya gelerek planlı tarıma bunlar üzerinden başlanması ve geriye kalan küçük çiftçilerin bunları taklit etmesi üzerine politika çalışmaları yapılmalıdır.

-Üreticiye sağlanan desteklerin sadeleştirilmesi ve verime göre verileceği bir destekleme modeli hayata geçirilmelidir.

-Ülkemizin yıllık bazlı tarımsal üretim planlamasına tarımsal desteklemelerle yön verdiği bir destekleme modelinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

-Tarımsal borsa sisteminde üretici, ürettiği ürünü hangi zaman diliminde, hangi fiyata satacağını önceden bilebileceği bir sistem hayata geçirilmelidir.

-Akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması adına destekleme modellerinde yer alması sağlanmalıdır.

-Tarımsal girdilerin azaltması adına ortak makine ekipman kullanımı özendirilmeli ve bu desteklemeler daha da çeşitlendirilerek hayata geçirilmelidir.

-Türkiye’de bulunan her bir ziraat fakültesin ve veterinerlik fakültesine belirli bitkisel ürünlerde ve yerli hayvan ırkında ıslah çalışmaları yapmalarına yönelik Özel Sektör – Üniversiteler – Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ortak çalışmalar başlatılmalıdır.

 

Umarım bu sonuçlar bize bazı konularda rehber niteliği taşır ve ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik görüş ve tavsiyelerimiz amacına ulaşmış olur.

 

Öte yandan Sivas’ta düzenlenen panele Bakan Pakdemirli’nin yansıra, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekili ve 25. Dönem TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da katıldı.