Mustafa Mertcan

Genel Başkan Yardımcısı, Yeni Yatırımlar ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı

AMAÇ

Bütün dünyada, ülkemizde ve ASKON bünyesinde yeni yatırım alanı olarak gelişen konularla ilgili araştırma yapmak, tespitlerde bulunmak ve bunları üyelerle usulüne uygun olarak paylaşmak

FAALİYET ALANI

Amaç

1. Bütün dünyada, ülkemizde ve ASKON bünyesinde yeni yatırım alanı olarak gelişen konularla ilgili araştırma yapmak, tespitlerde bulunmak ve bunları üyelerle usulüne uygun olarak paylaşmak.
2. Yatırım yapmaya uygun ortak alanlar oluşturmak, beraber iş yapma potansiyelini harekete geçirici organizasyonlar yapmak.
3. Yeni projeler üretmek, üretilen projelerin ASKON’a akmasını sağlamak, bunları değerlendirebilecek bir banka oluşturmak ve takibini sağlamak.
4. Yeni proje üretimlerinin devamını mümkün kılacak teşvik sistemlerini devreye sokmak ve takibini sağlamak.
5. Yeni Yatırımlar ve Projeler Komisyonu her dönem ilgi alanına göre alt komisyonlar oluşturur ve ona göre faaliyet yapar.

Faaliyet Alanı: (Yeni Yatırımlar ve Projeler)

1. Bütün dünyada, ülkemizde ve ASKON bünyesinde yeni yatırım alanı olarak gelişen konularla ilgili araştırma yapmak, tespitlerde bulunmak ve bunları üyelerle usulüne uygun olarak paylaşmak.
2. Yatırım yapmaya uygun ortak alanlar oluşturmak, beraber iş yapma potansiyelini harekete geçirici organizasyonlar yapmak.
3. Yeni projeler üretmek, üretilen projelerin ASKON’a akmasını sağlamak, bunları değerlendirebilecek bir banka oluşturmak ve takibini sağlamak.
4. Yeni proje üretimlerinin devamını mümkün kılacak teşvik sistemlerini devreye sokmak ve takibini sağlamak.
5. Yeni Yatırımlar ve Projeler Komisyonu her dönem ilgi alanına göre alt komisyonlar oluşturur ve ona göre faaliyet yapar.

Faaliyet Alanı (İş Geliştirme)

1. Üyelerin hem kendi bünyelerinde, hem bir birleriyle, hem de hariçte daha etkin iş geliştirmeleri ve işbirlikleri yapmalarını sağlayacak organizasyonlar gerçekleştirmek.
2. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen fuarlarla alakalı takipler yapmak, iştirak için gereken bilgilendirme çalışmaları organize etmek.
3. Fuarlara katılım için çalışma yapmak.
4. Gerektiğinde gerek yurt içinde veya yurt dışında fuar organizasyonlarını gerçekleştirmek.