Ali Küçük

Genel Başkan Yardımcısı, Üye İlişkileri Komisyonu Başkanı

AMAÇ

Derneğimizin vizyonunu ve misyonunu benimseyen iş adamlarını üye yapmak

FAALİYET ALANI

Amaç

• Derneğimizin vizyonunu ve misyonunu benimseyen iş adamlarını üye yapmak ,
• Üye-Dernek ilişkilerini kuvvetlendirmek ,
• Her türlü sosyo-ekonomik duruma üye odaklı bakış açısını sağlamak ,
• Üye ve Dernek arasında kurulacak ilişkilerin süreçlerini belirlemek ,
• Dernek çalışmalarını üye ile paylaşmak ,
• Dernek yönetimi ve üyeler arsındaki ilişkiyi güçlendirmek ,
• Üyeden gelen tüm istek, öneri ve şikayetleri değerlendirip memnuniyeti artırmak.

Faaliyet Alanı (Üye İşlemleri)

•  Üyelik başvuru taleplerini  değerlendirip Yönetim Kuruluna sunmak ,
• Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilen üyelerin kayıt işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ,
•  Başvurusu kabul edilen üyelerin bilgilendirilip, üye haberleşme sistemine entegre edilmesi ,
• Üyelik şartları uygun bulunmayan başvuruların muhattabına iletilmesi ,
•  Üye istifalarını değerlendirerek sonucu ile ilgili üyeye bilgi vermek ,
•  Kamu oyunda olumsuz izlenim oluşturan, derneğimizin itibarına zarar verebilecek  Üyelerle ilgili şikayetlerin değerlendirilip,  disiplin kuruluna aktarmak ,
• Üyeler arasında niza durumu hasıl olduğunda, müracaat söz konusu ise inceleme sonucunda müracaatı hukuk işleri komisyonu’na sunmak.

Faaliyet Alanı (Üye İlişkileri)

 1. Üyeyi dernek faaliyetlerine katarak üye ilişkilerini güçlendirme çalışmalarında bulunmak ,
 2. ASKON’nun bütün faaliyetlerini (kongre, sempozyum, eğitim vb.) üyelerine taşımak ,
 3. Örgütlü ve aktif üye gücünü yükseltme faaliyetleri yapmak ,
 4. Üye veri tabanının güncelliğini sağlama faaliyetleri yapmak ,
 5. Faaliyetlerin, üyeye daha etkin olarak ulaştırma yollarını aramak ,
 6. Üye iş yeri ziyaretlerini organize etmek ve yürütmek ,
 7. Üye beklenti ve şikâyetlerini değerlendirmek ve çözüm üretmek ,
 8. Üyeleri dernek çalışmalarına dahil etme faaliyetleri yapmak ,
 9. Eğitim, etkinlik vb.. programları üye beklentileri doğrultusunda belirlemek ,
 10. Üyelerle doğrudan ve sıcak ilişki geliştirme faaliyetleri yapmak ,
 11. Üyelik mevzuatıyla ilgili değişikliklerin takibini yapmak ,
 12. Üyeler ile yazışmaların yapılması ve takibini yapmak ,
 13. Üye bilgi güncelleme faaliyetlerini yapmak ,
 14. Üyeler arasındaki sosyal ve ticari ilişkiyi güçlendirmek için tanışma toplantıları tertiplemek.
 15. Derneğimiz yönetimi ve üye ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan toplantıların tertip edilmesi.