Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), üyelerini bilgilendirme amaçlı toplantılarını devam ettiriyor. Bu bağlamda  ‘ Sosyal Güvenlik ve İstihdam Teşvikleri Güncel Uygulamaları’ başlığı ile SGK ve İstihdam Teşvikleri konusu ASKON Genel Merkezi’nde ele alındı.
Moderatörlüğünü ASKON Genel Başkan Yardımcısı Orhan Aydın’ın yaptığı programda konuşmacı olarak İstanbul İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Murat Göktaş ve İstanbul İl SGK Müdür Yardımcısı Murat Özdamar yeraldı.
Göktaş: ‘’ SGK İstidam Politikalarına Yardımcı Oluyor’’
SGK’nın aynı zamanda istihdam politikalarına da yardımcı olduğunu belirten Göktaş bu konuda şunları söyledi. Türkiye’nin temel sorunlarından biri de ara eleman dediğimiz meslek sahibi kişilerin azlığı. SGK aynı zamanda istihdam politikalarına da yardımcı oluyor. Ara eleman konusunda sertifikalar vererek bu alanda eleman yetiştirilebilmesine yardımcı oluyoruz. Gelen kişilerin % 90’ı mesleksiz oluyor ve çoğu masabaşı iş istiyor.
Desteklerin bu dönemde İmalat ve Bilişim sektörü ağırlıklı olmak üzere olacağını belirten Göktaş ayrıca, 18-25 yaş gençlerin istihdamına yönelik teşvikte vereceklerini söyledi. 2. Faz Milli İstihdam Seferberliği kapsamında işverenleri ziyaret ederek gerekli elemanların yetiştirilmesi konusunda ihtiyaçların karşılanacağını belirten Göktaş ayrıca geriye dönük teknik vb sebeplerle teşviklerden yararlanamayan firmalara bu hakkın tekrardan verildiğini açıkladı. Göktaş ayrıca Vakıf Üniversitelerinin teşviklerden yararlanabilmeleri için çalışmalara başladıklarını da belirtti.
Göktaş’tan sonra katılımcılara hitap eden İstanbul İl SGK Müdür Yardımcısı Murat Özdemir bu konuda şunları ifade etti;
Sosyal sigortaların başlıca gelirini primler oluşturur. Türkiye gibi primli rejim uygulayan ülkelerin yaklaşık olarak yarısı ‘’üçlü finans sistemini’’ benimsemiştir. Bu sistemde; sigortalı, işveren ve devlet finansmana katılır. 5510 sayılı kanunda düzenlenen +5 puanlık indirim uygulamasıyla birlikte devletin primlerin finansmanına katkısı başlamıştır. İşverenlerin işçilere ödeyecekleri ücret tutarlarına ilave olarak sigorta primi işveren hissesi tutarlarının toplamı, toplam işçilik giderlerini oluşturmaktadır. Hiçbir teşvikten yararlanmayan işveren açısından işçilik giderleri toplamı, yüzde 20,50 oranında sigorta primi ve yüzde 2 oranında işsizlik sigortası primi olmak üzere yüzde 22,50 oranındadır. Buna göre bir işçinin işverene maliyeti, işçiye ödenen ücretin yüzde 122,50 ’si oranındadır.
Sigorta primlerine devletin katkısı +5 puanla sınırlı değildir
İstihdamın teşviki, engelli çalıştırma teşviki, Ar-Ge yatırımlarının teşviki, bölgesel yatırım teşviki, kalkınmada öncelikli yöre teşviki, büyük ölçekli yatırım teşviki v.b. çok sayıda sigorta prim teşvik uygulaması bulunmaktadır.
İşverenlerin yasalarda belirtilen prim teşviklerinden yararlanması, işçilik maliyetlerini aşağıya çekmektedir.
Örneğin; +5 puanlık teşvik, işçilik maliyetini ödenen ücretin yüzde 117,50 ’sine, 4447 sayılı Kanun geçici madde 10’da düzenlenen teşvik ise işçilik maliyetini ödenen ücretin yüzde 102,50 ’sine indirmektedir.
Bir senden bir benden istihdam teşviki uygulamasından da sözeden Göktaş, uygulamayı sigortalı ve işyeri yönünden aranan şartlarla açıkladı. Göktaş ayrıca katılımcılara asgari ücret destekleri hakkında da bilgiler aktardı.

Program sonrası katılımlarından ve aktardıkları kıymetli bilgilerden dolayı ASKON Genel Başkan Yardımcısı Orhan Aydın, günün anısına iki konuğa da elif hat yazılı tablo takdim etti.

KONU İLE İLGİLİ AYRINTILI SUNUMU AŞAĞIDAKİ LİNKTEN İNDİREBİLİRSİNİZ.

İNDİR