Değerli Üyemiz;

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) kapsamında;  yeni açılan “Sipariş Ar-Ge” ve “Patent Lisans” çağrılarına yönelik olarak  ASKON işbirliği ile online  tanıtım etkinliği 14 Temmuz 2020 Salı günü  saat 15:30-17:30 olarak belirlenmiştir.

Belirtilen programa Genel Başkanımız Sn. Orhan Aydın ve TÜBİTAK Başkanı Sn.Prof.Dr. Hasan Mandal Bey’ler katılım sağlayacak olup,

Sipariş Ar-Ge Çağrısı – Oğuz ÖZBAY TÜBİTAK TEYDEB Bilimsel Programlar Başuzmanı

Patent Lisans Çağrısı – Dr. Alp Eren YURTSEVEN /TÜBİTAK TEYDEB TEMEG Koordinatörü tarafından siz değerli üyelerimize sunulacaktır.

 

  1. TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge)

 

KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde geliştirileceği ortaklı projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Sipariş Ar-Ge – 2020  olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

 

Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir.

 

Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır.

Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir

 

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacaktır. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olacaktır. Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır.

 

  1. TÜBİTAK Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

(Patent Lisans – 2020 – 1)

 

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkılmıştır.

 

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı

Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

 

Programa katılmak isteyen değerli üyelerimiz LCV için 0212 481 55 50 nolu telefon numaralarından ya da posta@askon.org.tr  ye isim, firma ismi ve iletişim bilgilerini bildirerek 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar kayıtlarını yaptırabileceklerdir.  Video konferans için gerekli giriş bilgileri tarafınıza iletilecektir.

Saygılarımızı sunar, iyi çalışmalar dileriz.