Tarih 15. 10 . 2018

Saygıdeğer Üyemiz,

Dernek Tüzüğümüzün Genel Kurul başlıklı 10.Maddesine göre Derneğimizin Genel Kurulu’nun iki yılda bir çift yılların Kasım ayında toplanacağı hükme bağlanmıştır.Bu sebeple, 11.Olağan Genel Kurulumuzun 2018 yılı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilme zorunluluğu vardır.

Tüzüğümüzün 10.maddesinin Katılma Hakkı başlıklı 3.bendine göre, Genel Kurul’a katılabillmek için, bir önceki yıla ait aidat veya katılma payı borcu bulunmaması gerekmektedir.Durum üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile üyelere duyurulur ve en az bir aylık ödeme süresi tanınır.

Tüzüğümüzde yer alan bu hüküm gereği üye aidatlarınızın en kısa sürede ödenmesini, aksi taktirde Genel Kurula katılım sağlayamayacağınız ve oy kullanamayacağınız hususunu bilgilerinize arz ederim.

 

Saygılarımla,

Fatih Poyraz

ASKON Genel Sekreteri